blalalalalaal

Evolutie van de campagne

 

juni 2017

De campagne gaat van start.

De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa vraagt België om haar plannen m.b.t. de detentie van gezinnen met kinderen te staken.

 
 

september 2017

De regering start met de bouw van de gesloten gezinsunits aan het gesloten centrum 127bis.

februari 2018

Het VN-Kinderrechtencomité eist een verbod op detentie van kinderen in de hele EU.

 
 

augustus 2018

De eerste gezinnen worden vastgehouden in de gesloten gezinsunits aan het gesloten centrum 127bis.

augustus 2018

Een coalitie van 15 middenveldorganisaties trekt naar de Raad van State tegen het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van opsluiting van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf regelt. De coalitie vraagt de schorsing en vernietiging van het KB.

 
 

februari 2019

Aanbevelingen van het VN-Kinderrechtencomité : België moet een einde maken aan de opsluiting van kinderen.

april 2019

De laatste gezinnen worden vastgehouden in de gesloten gezinsunits. Van augustus 2018 tot en met april 2019 werden er in totaal 9 gezinnen, in totaal 20 kinderen, opgesloten in de gezinsunits.

 
 

april 2019

De Raad van State schorst het Koninklijk Besluit dat de modaliteiten van opsluiting van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf regelt. Het KB wordt geschorst omdat het niet uitsluit dat jonge kinderen opgesloten kunnen worden op plaatsen waar zij blootgesteld kunnen worden aan zeer grote geluidshinder veroorzaakt door de nabijgelegen luchthaven en dit terwijl de opsluiting tot een maand kan duren.

mei 2019

Overhandiging van de petitie aan het kabinet van de Eerste Minister en aan verschillende partijvoorzitters.

 
 

mei 2019

Actie van Amnesty International voor het Federale Parlement.

mei 2019

In de aanloop naar de federale verkiezingen lanceert de campagne een visual van de standpunten van de politieke partijen met betrekking tot de detentie van kinderen.

 
 

december 2019

De partijen écolo en Groen introduceren een wetsvoorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet dat voorziet in een verbod op de detentie van minderjarigen.

oktober 2020

Habemus regimen, we hebben een nieuwe federale regering! De regering De Croo engageert zich om een einde te maken aan de detentie van minderjarigen in gesloten centra.

 
 

oktober 2020

De Raad van State doet een gedeeltelijke uitspraak in het annulatieberoep betreffende het KB dat de modaliteiten van opsluiting van gezinnen met kinderen zonder wettig verblijf regelt. Enkele bepalingen uit het KB worden vernietigd, maar voor het overige heropent de Raad de debatten.

 

Hoe gaat het verder? 

We juichen toe dat de nieuwe regering zich hiermee bekent tot dit belangrijke principe van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit engagement is mooi, maar kan op zich niet volstaan. 

We kunnen pas tevreden zijn als de regering dit voornemen snel verzilverd door middel van een wetgevend initiatief dat een onvoorwaardelijk verbod op detentie van kinderen voor migratieredenen in de wet verankerd. We wachten de beleidsverklaring van de nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, dan ook met ongeduld af. Deze wordt tegen midden november verwacht.

De buit is in zicht, nu is de federale regering aan zet!

 

 

A campaign by

Unicef
Mineurs en exil

In collaboration with

Caritas
Ciré
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
JRS
Amnesty